ELK Menu

Privacy

Privacyverklaring

Uw privacy bij het ELK

Conventus Europaeus Amicorum ad Cactus Succulentaque Coleda vzw, hierna genoemd ELK Europese Landenconferentie, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring brengen we u op de hoogte van de persoonsgegevens die we verzamelen, met welk doel, hoelang we ze bewaren en wat uw rechten zijn. De ELK gaat steeds zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt die in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De ELK verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Tijdens onderstaande processen laat u gegevens bij ons achter:

 • het reserveren van een kamer in Corsendonk Duinse Polders of een stand op de ruilbeurs;
 • bij het bezorgen van vragen of opmerkingen via de ELK-website, e-mail, post of telefonisch;
 • het raadplegen van de website;

Die persoonsgegevens kunnen bevatten:

 • naam en voornaam;
 • geslacht;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer (vast toestel en/of GSM);
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens;
 • IP-adres.

Tijdens de ELK bijeenkomst worden sfeerfoto’s genomen. Deze kunnen worden gepubliceerd op de ELK-website of de ELK Facebookpagina. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Deze gegevens worden bijgehouden en aangewend voor volgende doeleinden:

 • om u persoonlijk te begeleiden bij je reservering van een kamer op Corsendonk Duinse Polders of een plaats op de beurs;
 • om snel te kunnen ingrijpen mocht er zich een probleem met je reservering voordoen;
 • om u te contacteren in verband met de terugbetaling van je reservering bij annulering van een reservering;
 • om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de ELK of een wijziging daarvan;
 • om u praktische info te bezorgen;
 • om uw vragen en opmerkingen te kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden

De ELK zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de reservering van kamers bij Corsendonck Duinse Polders;
 • web hosting;

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn

De ELK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De ELK bewaart je gegevens niet langer dan vijf jaar inactiviteit.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben.

Klachten

Bij vragen, klachten of opmerkingen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, wijzigen van de communicatievoorkeuren of afmelden voor andere producten kan je steeds contact opnemen via het e-mailadres vragen@elkcactus.eu of schriftelijk met

ELK vzw
Heidebloemstraat 39
8400 Oostende
België

Wijziging privacyverklaring

De ELK kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 9 september 2018.